Välkommen till Optimal Taxi

Ett system skräddarsytt för taxibranschen


Optimal Taxi är ett molnbaserat system som hjälper till att planera och effektivisera verksamheten för taxiföretag.

Schemaläggning av bilar

Administratörer på bokningscentralen kan effektivt planera och dela ut pass till bilar med en tydlig översikt över totala allokeringen över dagen.

Schemaläggning av förare

Transportörerna kan för varje bil planera och dela ut pass till förarna i dess åkeri. De kan även hålla koll på sjukfrånvaro, ledighet, vilotidsregler med mera.

Information

Scheman och övrig information såsom manualer, utbildningsmaterial etc är lätt åtkomligt för förarna via mobil eller webbläsare.

Kommunikation

Användarna kan kommunicera och skicka meddelanden till varandra via systemet. Förare kan tex byta pass med varandra utan att behöva väcka transportören.

Schemaläggning av bilar och förare


Schemaläggning av bilar

För bokningscentralen


Optimal Taxi administreras enkelt via ett modernt webb-gränssnitt som framförallt bokningscentral och transportörer har tillgång till. Kärnan i systemet ligger i schemaläggning av bilar och förare. Det börjar med att bokningscentralen schemalägger behovet av bilar.

 • Schemaläggning av bilar - Genom att enkelt klicka och dra placeras pass ut på olika bilar för ett dygn. Ett pass kan vara av typen normal, special, frivillig, jour eller tillfällig.
 • Summering - Högst upp visas hela tiden en summering av de olika passtyperna vilket ger en tydlig bild av planerade resurser över dygnet.
 • Mallar - För att underlätta schemaläggningen kan man skapa mallar för typiska veckodagar och så vidare.
 • Rotation av bilar - När planeringen av passen är klar tilldelas varje rad en bil. Efterkommande dagar kan sedan tilldelas genom att rotera bilarna på konfigurerbart sätt.

Schemaläggning av förare

För transportörerna


När bilschemat är publicerat av bokningscentralen så kan de olika transportörerna ta över och schemalägga förare på sina bilar.

 • Schemaläggning av förare - Transportörer kan för varje bil planera och dela ut pass till förarna i dess åkeri.
 • Vilotidsregler - Håll koll på vilotiderna. Du får varningar om en förare inte får tillräcklig vila.
 • Sjukfrånvaro - Markera pass som missats pga sjukdom och få summeringar av sjukfrånvaron.
 • Ledighet - Det går även att lägga in (eller efterfråga) ledighet. Ledigheten syns tydligt vid schemaläggning av förarna.
 • Summering - Hela tiden visas en summering av schemalagda timmar för varje förare. Här skiljer man på ordinarie pass och pass av typen jour.
 • Publicering - När schemat är klart publiceras det så förarna får tillgång till det och kan se tilldelade pass.

Information och kommunikation


Information och kommunikation

För förare


Förarna använder med fördel den mobil-anpassade sidan men kan också använda skrivbordsversionen om så önskas.

 • Schema - I mobilen kan förarna enkelt se sina och andras pass. Kolla vilket pass som kommer härnäst på samma bil osv.
 • Plocklista - En förare kan också välja att lägga ett pass på plocklistan vilket ger andra förare möjlighet att ta över det passet.
 • Kommunikation - Via kontakter listas övriga förare, transportörer och administratörer så att man på ett enkelt sätt kan ringa, chatta eller skriva mail.
 • Dokument - Gemensamma dokument såsom manualer och utbildningsmaterial kan göras tillgängla för förarna på ett smdigt sätt.